[اسم]

secondary school

/ˈsek.ən.der.iˌskuːl/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 دبیرستان مدرسه متوسطه

معادل ها در دیکشنری فارسی: دبیرستان مدرسه متوسطه
مترادف و متضاد high school
  • 1.do you know which secondary school is the best around here?
    1. می دانی کدام دبیرستان در این اطراف بهترین است؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان