[اسم]

sexual exploitation

/ˈsɛkʃuəl ˌɛkˌsplɔɪˈteɪʃən/
غیرقابل شمارش

1 بهره‌کشی جنسی بهره‌وری جنسی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان