[اسم]

state school

/steɪt skul/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 مدرسه دولتی

  • 1.I go to a state school.
    1. من به مدرسه دولتی می روم [من در مدرسه دولتی درس می خوانم].
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان