[اسم]

sugar

/ˈʃʊg.ər/
غیرقابل شمارش

1 شکر قند

مترادف و متضاد glucose lactose sucrose sweet substance
  • 1. I don't take sugar in my coffee, thanks.
    1 . من در قهوه‌ام شکر نمی‌خورم، ممنون.
کاربرد اسم sugar به معنای شکر و قند
معادل اسم sugar در مفهوم "شکر" و "قند". در این معنا اسم sugar اشاره دارد به ماده سفید و یا قهوه‌ای رنگی که از شیره برخی گیاهان به‌دست می‌آید و در هنگام پخت و پز و نوشیدن چای، قهوه و ... از آن استفاده می‌شود. مثال:
".I don't take sugar in my coffee, thanks" (من در قهوه‌ام شکر نمی‌خورم، ممنون.)
نکته: مفهوم کلی sugar یا قند اشاره به ماده‌ای شیرین دارد که به‌صورت طبیعی در برخی گیاهان و میوه‌ها یافت می‌شود و برای انسان‌ها و حیوانات یک منبع انرژی محسوب می‌شود.

2 قند و عسلم

informal
  • 1. How are you, sugar?
    1 . چطوری قند و عسلم؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان