[اسم]

summer

/ˈsʌm.ər/
قابل شمارش

1 تابستان

مترادف و متضاد winter
  • 1. I love these warm summer nights.
    1 . من این شب‌های گرم تابستانی را دوست دارم.
  • 2. We always spend our summers on the island.
    2 . ما همیشه تابستان‌هایمان را در جزیره می‌گذرانیم.
the summer holidays/vacation
تعطیلات تابستانی
کاربرد اسم summer به معنای تابستان
معادل فارسی اسم summer "تابستان" است. به گرم‌ترین فصل سال که قبل از پاییز و بعد از بهار است، summer یا تابستان گفته می‌شود. مثال:
".I love these warm summer nights" (من این شب‌های گرم تابستانی را دوست دارم.)
".It's very hot here in summer" (اینجا در تابستان بسیار گرم است.)
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان