[صفت]

superb

/sʊˈpɜrb/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: superber] [حالت عالی: superbest]

1 عالی

مترادف و متضاد excellent
  • 1. The show's cast is superb.
    1 . بازیگران نمایش، عالی هستند.
  • 2. We were served some superb seafood.
    2 . غذای دریایی عالی برای ما سرو شد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان