[صفت]

well-dressed

/ˌwelˈdrest/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more well-dressed] [حالت عالی: most well-dressed]

1 خوش‌پوش

معادل ها در دیکشنری فارسی: خوش‌لباس نونوار
مترادف و متضاد fashionable stylish scruffy
  • 1.She is a very well-dressed woman.
    1. او زنی بسیار خوش‌پوش است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان