[صفت]

wonderful

/ˈwʌn.dər.fəl/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more wonderful] [حالت عالی: most wonderful]

1 شگفت‌انگیز عالی، بسیار خوب

مترادف و متضاد glorious magnificent marvellous super superb awful dreadful
to have a wonderful time
اوقات خوش داشتن
 • We had a wonderful time in Spain.
  ما اوقات بسیار خوشی در اسپانیا داشتیم.
absolutely wonderful
بسیار شگفت‌انگیز/عالی
 • You've all been absolutely wonderful!
  شما همه خیلی عالی بودید!
it's wonderful...
خیلی خوب است که...
 • It's wonderful to see you!
  خیلی خوب است که شما را می‌بینم!
how wonderful
چه عالی/خوب
 • "Did you know that Daryl's getting married?" "No, I didn't. How wonderful!
  «می‌دانستی که "درل" دارد ازدواج می‌کند؟» «نه نمی‌دانستم. چه عالی!»
[عبارات مرتبط]
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان