[اسم]

le change

/ʃɑ̃ʒ/
قابل شمارش مذکر

1 تبدیل (ارز)

مترادف و متضاد conversion
le marché des changes/taux de change
بازار تبدیل (ارز)/نرخ تبدیل (ارز)
  • 1. Comment fonctionne le marché des changes ?
    1. بازار تبدیل چطور کار می‌کند؟
  • 2. Le marché des changes, où sont fixés les taux de change de monnaies convertibles.
    2. بازار تبدیل ارز جایی است که نرخ تبدیل ارز‌های قابل تبدیل در آن ثابت است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان