[اسم]

la cousine

/kuzin/
قابل شمارش مونث
[جمع: cousines]

1 دختر عمو/عمه/دایی/خاله

  • 1.La fille de la tante ou l'oncle est la cousine.
    1. دختر خاله یا عمو، دختر خاله یا دخترعمو خوانده می‌شود.
  • 2.Votre cousine est une belle fille.
    2. دختر عموی‌تان خوش قیافه هستند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان