[اسم]

le février

/fevʀije/
قابل شمارش مذکر
[جمع: févriers]

1 فوریه

en février
در ماه فوریه
  • On fait toujours du ski en février.
    ما همیشه در ماه فوریه اسکی می‌کنیم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان