[اسم]

la femme

/fam/
قابل شمارش مونث
[جمع: femmes]

1 زن خانم، بانو

 • 1.Cette femme vendait des pommes et d'autres fruits.
  1. این زن سیب و میوه‌های دیگری می‌فروشد.
 • 2.Elle est une femme gentille.
  2. او یک زن مهربان است.
Une femme de lettres/parole...
نویسنده/سخنران... زن
femme de ménage
خدمتکار زن
توضیحاتی در خصوص واژه "femme"
واژه "femme" در اینجا به معنای بشری با جنسیت مونث و در معنای کلی آن "زن" است؛ این واژه همچنین می‌تواند برای اشاره به "زن" از جهت فردی بالغ با جنسیت مونث باشد، یعنی شخصی که دیگر "دختر" نیست و بلوغ پیدا کرده‌است.

2 همسر زن

مترادف و متضاد épouse mari
 • 1.Mesdames et messieurs , je vous présente ma femme.
  1. خانم‌ها و آقایان، زنم [همسرم] را به شما معرفی می‌کنم.
 • 2.Sophie est ma femme.
  2. "سوفی" زن من است.
توضیحاتی در خصوص واژه "femme"
واژه "femme" در اینجا به معنای همسر (با جنسیت مونث) و یا به شکل عامیانه‌تر "زن" کسی است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان