[صفت]

gris

/gʀi/
قابل مقایسه
[حالت مونث: grise] [جمع مونث: grises] [جمع مذکر: gris]

1 خاکستری طوسی

une souris/un costume... gris(e)
موشی/کت‌شلواری... طوسی
 • 1. Ces pantalons sont vendus en deux couleurs : blanc et gris.
  1. این شلوارها در دو رنگ به ‌فروش رفتند: سفید و خاکستری.
 • 2. J'ai acheté une voiture grise.
  2. من یک ماشین طوسی رنگ خریدم.

2 (مو) سفید جوگندمی

مترادف و متضاد argenté grisonner noir
être gris(e)
موهای کسی سفید بودن
 • 1. Elle est déjà toute grise.
  1. او همین الان هم کاملاً موهایش سفید شده‌است.
 • 2. Il est gris.
  2. موهایش سفید اند.
avoir un cheveu gris
موی سفید داشتن
 • Je n'avais pas un cheveu gris, ma moustache était noire.
  من موی سفید نداشتم. سبیلم مشکی بود.

3 شنگول نیمه‌مست

informal
 • 1.Il tomba la tête sur la table, non pas gris, mais ivre mort.
  1. سرش روی میز افتاد. نه که شنگول باشد، سیاه‌مست بود.
rendre gris(e)
شنگول شدن
 • L'apéritif l'avait rendu gris.
  مشروب پیش از غذا او را شنگول کرد.
[قید]

gris

/gʀi/
غیرقابل مقایسه

4 ابری گرفته

مترادف و متضاد couvert nuageux sombre bleu clair dégagé
faire gris
(آسمان) ابری بودن
 • 1. Il fait gris.
  1. هوا گرفته است.
 • 2. Le ciel est gris ce matin.
  2. آسمان (امروز) صبح ابری است.
[اسم]

le gris

/gʀi/
قابل شمارش مذکر

5 رنگ خاکستری رنگ طوسی

gris clair/foncé
طوسی روشن/تیره
 • La peau est gris foncé sur le dessus et blanche sur le ventre.
  روی پوست طوسی روشن است و درونش سفید.
s'habiller de gris
طوسی پوشیدن
 • Au travail il s'habille toujours de gris.
  او سر کار همیشه طوسی می‌پوشد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان