[عدد]

huit

/’ɥi(t)/

1 هشت

  • 1.Ce billet est valable pour huit jours.
    1. این بلیت هشت روز اعتبار دارد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان