[اسم]

le juin

/ʒɥɛ̃/
قابل شمارش مذکر
[جمع: juins]

1 ژوئن

en juin
در ماه ژوئن
  • La prochaine commission aura lieu en juin.
    کمیسیون بعدی در ماه ژوئن برگزار خواهد شد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان