[اسم]

l'orateur

قابل شمارش مذکر

1 سخنور سخن‌ران، ناطق

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان