[اسم]

le père

/pɛʀ/
قابل شمارش مذکر
[جمع: pères]

1 پدر

مترادف و متضاد mère
  • 1.Il est père de trois enfants.
    1. او پدر سه تا بچه است. [سه تا بچه دارد.]
  • 2.L'héritage de nos pères
    2. میراث پدران ما
  • 3.Mon père est un héros.
    3. پدر من یک قهرمان است.
La fête des pères
روز پدر
de père en fils
از پدر به پسر
Les Pères de l'Église
پدران کلیسا
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان