[عدد]

quatre-vingt-dix

/katʀəvɛ̃dis/

1 نود

  • 1.Chuck Berry est décédé à l'âge de 90 ans.
    1. "چاک بری" در 90 سالگی فوت کرد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان