[عدد]

quinze

/kɛ̃z/

1 پانزده

  • 1.Ce sont les quinze membres de la Table ronde.
    1. این‌ها پانزده عضو میزگرد هستند.
  • 2.Douze et trois font quinze.
    2. دوازده و سه می‌شود پانزده.
être le quinze
پانزدهم (ماه) بودن
  • Nous sommes le quinze.
    (امروز) پانزدهم است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان