[اسم]

la selle

قابل شمارش مونث

1 زین (اسب، دوچرخه و ...)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان