[عدد]

seize

/sɛz/

1 شانزده

  • 1.C'est une poésie de seize vers.
    1. این یک (قطعه) شعر شانزده بیتی است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان