[اسم]

le seigle

قابل شمارش مذکر

1 گندم سیاه چاودار

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان