[عدد]

vingt-quatre

/vɛ̃tkatʀ/

1 بیست و چهار

  • 1.Ce magasin est ouvert vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
    1. این مغازه بیست و چهار ساعته باز است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان