[اسم]

la vingtaine

قابل شمارش مونث

1 حدود بیست عدد حدود بیست تا

2 حدود بیست سال

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان