[اسم]

sayfa

/sajfˈa/
قابل شمارش

1 صفحه

  • 1.birinci sayfa
    1. صفحه اول
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان