صرف فعل آلمانی erbarmen

erbarmen : مصدر
regular : نحوه صرف فعل

indikativ / وجه اخباری

Präsens / حال ساده
ich erbarme
du erbarmst
er/sie/es erbarmt
wir erbarmen
ihr erbarmt
sie/Sie erbarmen
Perfekt / حال کامل
ich habe erbarmt
du hast erbarmt
er/sie/es hat erbarmt
wir haben erbarmt
ihr habt erbarmt
sie/Sie haben erbarmt
Präteritum / گذشته ساده
ich erbarmte
du erbarmtest
er/sie/es erbarmte
wir erbarmten
ihr erbarmtet
sie/Sie erbarmten
Plusquamperfekt / گذشته کامل
ich hatte erbarmt
du hattest erbarmt
er/sie/es hatte erbarmt
wir hatten erbarmt
ihr hattet erbarmt
sie/Sie hatten erbarmt
Futur I / آینده نوع 1
ich werde erbarmen
du wirst erbarmen
er/sie/es wird erbarmen
wir werden erbarmen
ihr werdet erbarmen
sie/Sie werden erbarmen
Futur II / آینده نوع 2
ich werde erbarmt haben
du wirst erbarmt haben
er/sie/es wird erbarmt haben
wir werden erbarmt haben
ihr werdet erbarmt haben
sie/Sie werden erbarmt haben

Konjunktiv I and II / وجه التزامی شکل اول و دوم

Präsens / حال ساده
ich erbarme
du erbarmest
er/sie/es erbarme
wir erbarmen
ihr erbarmet
sie/Sie erbarmen
Perfekt / حال کامل
ich habe erbarmt
du habest erbarmt
er/sie/es habe erbarmt
wir haben erbarmt
ihr habet erbarmt
sie/Sie haben erbarmt
Präteritum / گذشته ساده
ich erbarmte
du erbarmtest
er/sie/es erbarmte
wir erbarmten
ihr erbarmtet
sie/Sie erbarmten
Plusquamperfekt / گذشته کامل
ich hätte erbarmt
du hättest erbarmt
er/sie/es hätte erbarmt
wir hätten erbarmt
ihr hättet erbarmt
sie/Sie hätten erbarmt

Conditional / وجه شرطی

Präsens / حال ساده
ich würde erbarmen
du würdest erbarmen
er/sie/es würde erbarmen
wir würden erbarmen
ihr würdet erbarmen
sie/Sie würden erbarmen
Perfekt / حال کامل
ich würde erbarmt haben
du würdest erbarmt haben
er/sie/es würde erbarmt haben
wir würden erbarmt haben
ihr würdet erbarmt haben
sie/Sie würden erbarmt haben

Imperativ / وجه امری

du erbarme
ihr erbarmt
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان