صرف فعل آلمانی fahren

fahren : مصدر
fuhr : گذشته
gefahren : حالت سوم فعل
strong : نحوه صرف فعل

indikativ / وجه اخباری

Präsens / حال ساده
ich fahre
du fährst
er/sie/es fährt
wir fahren
ihr fahrt
sie/Sie fahren
Perfekt / حال کامل
ich bin gefahren
du bist gefahren
er/sie/es ist gefahren
wir sind gefahren
ihr seid gefahren
sie/Sie sind gefahren
Präteritum / گذشته ساده
ich fuhr
du fuhrst
er/sie/es fuhr
wir fuhren
ihr fuhrt
sie/Sie fuhren
Plusquamperfekt / گذشته کامل
ich war gefahren
du warst gefahren
er/sie/es war gefahren
wir waren gefahren
ihr wart gefahren
sie/Sie waren gefahren
Futur I / آینده نوع 1
ich werde fahren
du wirst fahren
er/sie/es wird fahren
wir werden fahren
ihr werdet fahren
sie/Sie werden fahren
Futur II / آینده نوع 2
ich werde gefahren sein
du wirst gefahren sein
er/sie/es wird gefahren sein
wir werden gefahren sein
ihr werdet gefahren sein
sie/Sie werden gefahren sein

Konjunktiv I and II / وجه التزامی شکل اول و دوم

Präsens / حال ساده
ich fahre
du fahrest
er/sie/es fahre
wir fahren
ihr fahret
sie/Sie fahren
Perfekt / حال کامل
ich sei gefahren
du seiest gefahren
er/sie/es sei gefahren
wir seien gefahren
ihr seiet gefahren
sie/Sie seien gefahren
Präteritum / گذشته ساده
ich führe
du führest
er/sie/es führe
wir führen
ihr führet
sie/Sie führen
Plusquamperfekt / گذشته کامل
ich wäre gefahren
du wärest gefahren
er/sie/es wäre gefahren
wir wären gefahren
ihr wäret gefahren
sie/Sie wären gefahren

Conditional / وجه شرطی

Präsens / حال ساده
ich würde fahren
du würdest fahren
er/sie/es würde fahren
wir würden fahren
ihr würdet fahren
sie/Sie würden fahren
Perfekt / حال کامل
ich würde gefahren sein
du würdest gefahren sein
er/sie/es würde gefahren sein
wir würden gefahren sein
ihr würdet gefahren sein
sie/Sie würden gefahren sein

Imperativ / وجه امری

du fahre
ihr ihr
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان