[صفت]

abenteuerlich

قابل مقایسه

1 ماجراجو ماجراجویانه، پرماجرا

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان