[اسم]

die Abenteuerlust

/ˈaːbn̩tɔɪ̯ɐˌlʊst/
غیرقابل شمارش مونث
[ملکی: Abenteuerlust]

1 حس ماجراجویی

  • 1.Wir segeln aus Abenteuerlust Und leben, um frei zu sein
    1. ما به خاطر حس ماجراجویی دریانوردی می کنیم و زندگی می کنیم تا آزاد باشیم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان