[اسم]

der Aberglaube

قابل شمارش مذکر

1 خرافه موهوم

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان