[اسم]

die Achtelnote

قابل شمارش مونث

1 (چنگ (نت

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان