[اسم]

die Anästhesie

قابل شمارش مونث

1 بیهوشی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان