[اسم]

die Apfelsine

/ˌapfəlˈziːnə/
قابل شمارش مونث
[جمع: Apfelsinen] [ملکی: Apfelsine]

1 پرتقال

  • 1.Diese Apfelsinen kommen aus Marokko.
    1. این پرتقال ها مال مراکش است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان