[اسم]

die Apfelscheibe

/ˈapfəlʃˌaɪbə/
قابل شمارش مونث

1 تکه سیب برش سیب

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان