[اسم]

der Aperitif

قابل شمارش مذکر

1 نوشیدنی الکلی اشتهاآور

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان