[صفت]

apathisch

قابل مقایسه

1 بی‌تفاوت بی‌اعتنا

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان