[اسم]

der Apfelsaft

/ˈapfəlzˌaft/
قابل شمارش مذکر

1 آب سیب

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان