[اسم]

das Aquaplaning

قابل شمارش خنثی

1 آب‌پیمایش حرکت تایر بر روی لایۀ نازکی از آب

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان