[اسم]

der Arbeitstag

/ˈaʁbaɪ̯t͡sˌtaːk/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Arbeitstage] [ملکی: Arbeitstag(e)s]

1 روز کاری

  • 1.ein schwerer Arbeitstag
    1 . یک روز کاری دشوار
  • 2.Es war ein gewöhnlicher Arbeitstag.
    2 . آن یک روز کاری معمولی بود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان