[اسم]

die Arbeitslosigkeit

/ˈaʁbaɪ̯tsˌloːzɪçkaɪ̯t/
غیرقابل شمارش مونث
[ملکی: Arbeitslosigkeit]

1 بیکاری

  • 1.Die Arbeitslosigkeit ist gesunken.
    1. بیکاری کمتر شده است.
  • 2.Nach einer Wirtschaftskrise sinkt die Arbeitslosigkeit.
    2. بیکاری بعد از یک بحران اقتصادی کاهش یافت.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان