[صفت]

arbeitslos

/ˈaʁbaɪ̯tsloːs/
غیرقابل مقایسه

1 بیکار

مترادف و متضاد beschäftigungslos ohne Anstellung arbeitend beschäftigt
  • 1.Es gibt bei uns viele Leute, die schon lange arbeitslos sind.
    1 . در اطراف ما افراد زیادی هستند، که مدت زیادیست بیکارند.
  • 2.Sie war nur drei Monate arbeitslos.
    2 . او فقط سه ماه بیکار بود.
  • 3.Wie lange sind Sie schon arbeitslos?
    3 . چند وقت است که بیکاری؟
کاربرد واژه arbeitslos به معنای بیکار
صفت "arbeitslos" معنای بسیار نزدیکی به (بیکار) در فارسی دارد. اگر کسی arbeitslos باشد یعنی شغلی ندارد. این صفت در مقابل "arbeitend" یا "beschäftigt" به معنای شاغل قرار می‌گیرد.
توجه داشته باشید که در آلمانی از arbeitslos به معنای (علاف) (فردی که کار مفیدی انجام نمی‌دهد) استفاده نمی‌شود و همیشه به شغل اشاره می‌کند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان