[اسم]

das Arbeitslosengeld

/ˈaɾbaɪtslˌoːzənɡˌɛlt/
قابل شمارش خنثی

1 کمک هزینه دولت به بیکاران

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان