[اسم]

die Arterie

قابل شمارش مونث

1 سرخرگ شریان

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان