[اسم]

die Arznei

قابل شمارش مونث

1 دارو دوا

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان