[اسم]

die Arztkosten(pl)

/aːɐ̯t͡stˈkɔstn̩/
غیرقابل شمارش جمع
[ملکی: Arztkosten]

1 هزینه‌های پزشکی

  • 1. Die Arztkosten senken.
    1 . هزینه‌های پزشکی کاهش یافتند.
  • 2. Dies führt zu mehr Selbständigkeit und geringeren Arztkosten.
    2 . این منجر به استقلال بیشتر و هزینه‌های پزشکی کمتری می‌شود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان