[اسم]

der Ar­beits­auf­wand

/ˈarbaɪ̯tsʔaʊ̯fvant/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Arbeitsaufwände] [ملکی: Arbeitsaufwand(e)s]

1 تلاش کاری

  • 1.Der Arbeitsaufwand für etwas ist unverhältnismäßig hoch.
    1 . تلاش کاری برای چیزی بیش از اندازه زیاد است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان