[اسم]

der Asbest

قابل شمارش مذکر

1 پنبه نسوز آزبست

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان