[اسم]

die Asche

/ˈaʃə/
قابل شمارش مونث
[جمع: Aschen] [ملکی: Asche]

1 خاکستر

  • 1.Der Ofen ist voll Asche.
    1 . اجاق پر از خاکستر است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان