[فعل]

aus sein

/aʊs zaɪ̯n/
فعل بی قاعده فعل ناگذر
[گذشته: aus war] [گذشته: aus war] [گذشته کامل: aus gewesen] [فعل کمکی: sein ]

1 تعطیل بودن

  • 1. Die Schule ist aus.
    1 . مدرسه تعطیل است.
کاربرد aus sein به معنای تعطیل بودن
زمانی که از aus sein برای اشاره به یک محل استفاده می کنند به معنای تعطیل بودن آن محل است. به مثال زیر توجه کنید:
"Die Schule ist aus" (مدرسه تعطیل است.)
از aus sein برای اشاره به روز تعطیل استفاده نکنید.

2 خاموش بودن

  • 1. Das Licht ist aus.
    1 . این چراغ خاموش است.
  • 2. Es ist kalt hier. Ist die Heizung aus?
    2 . اینجا سرد است. آیا سیستم گرمایشی خاموش است؟
کاربرد عبارت aus sein به معنای خاموش بودن
aus sein در این کاربرد به معنای "خاموش بودن" یا "غیر فعال بودن" یک وسیله است. به مثال زیر توجه کنید:
"Der Fernseher ist aus" (تلویزیون خاموش است.)
از aus sein برای اشاره به خاموش بودن آتش استفاده نکنید!
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان