[اسم]

die Bahn

/baːn/
قابل شمارش مونث
[جمع: Bahnen] [ملکی: Bahn]

1 قطار راه‌آهن

مترادف و متضاد zug
  • 1.Ich komme mit der Bahn.
    1. من با قطار می‌آیم.
  • 2.Wir fahren lieber mit der Bahn.
    2. ما ترجیح می‌دهیم با قطار مسافرت کنیم.
کاربرد واژه Bahn به معنای قطار
واژه "Bahn" معادل آلمانی (قطار) است. Bahn یا قطار یک وسیله حمل‌ونقل است که بر روی ریل‌های فلزی حرکت می‌کند. در آلمانی معمولاً از همین واژه برای اشاره به انواع متفاوت قطار استفاده می‌شود، مثلاً "Straßenbahn" (تراموا)، "Schwebebahn" (مونوریل)، "Untergrundbahn/U-Bahn" (مترو)
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان