دیکشنری آلمانی به فارسی

bahn

/baːn/

[اسم]

دانلود اپلیکیشن آموزش زبان + دیکشنری رایگان